#კიბერპოდკასტი

კიბერ უსაფრთხოების პოდკასტი.

მოკლე ეპიზოდები კიბერ უსაფრთხოების სხვადასხვა საკითხებზე CASE-დამფუძნებლისა და კიბერ უსაფრთხოების ანალიტიკოსის, ლაშა პატარაიასგან. ეპიზოდები პერიოდულად განახლდება და განთავსება აკადემიის სხვადასხვა სოციალურ მედია პლატფორმებზე.

აქტუალური საკითხები
დისტანციური განათლება
უფასო გაკვეთილები
კიბერ უსაფრთხოება

ეპიზოდები_

Caucasus Academy of Security Experts

უსაფრთხოების ექსპერტთა კავკასიის აკადემია

©2020 ყველა უფლება დაცულია!